Słownik pojęć

Okazuje się, że wiele osób zainteresowanych zarabianiem czy też dorobieniem do budżetu domowego nie rozumie podstawowych pojęć i warunków jakie trzeba spełnić, żeby korzystać np. z giełd kryptowalut czy przelewać środki na portfele kryptowalutowe. Dlatego też przedstawie kilka podstawowych i najważniejszych pojęć.

Bitomat – to coś w rodzaju bankomatu dla kryptowalut, potrzebujemy telefon z portfelem kryptowalutowym (na przykład Blockchain), skanujemy kod QR, wskazujemy ilość waluty do przekształcenia na złotówki i wypłacamy PLN, wykaz bitomatów tutaj w zakładce lokalizacje. Jeśli mieszkasz w UK to liste Bitomatów znajdziesz TUTAJ w zakładce FIND A LOCATION.

Dochód pasywny – oznacza dochód bez stałego angażowania naszej pracy, dochod pasywny otrzymywany jest w tedy, gdy raz wykonana praca czy działanie przynosi nam zyski przez określony czas. Przykłądy dochodoów pasywnych:

Aktywa – Definicja aktywów brzmi w sposób następujący:
Aktywa to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.
Definicję aktywów znajdziesz w ustawie o rachunkowości dostępnej na stronie sejmu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

Przykłady aktywów:

  • licencje na oprogramowanie do budowy serwisu internetowego;
  • urządzenia biurowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • środki finansowe wniesione na działalność firmy;
  • należności za sprzedane towary lub usługi.

Pasywa – wszystko co nie jest aktywem, jest pasywem. Na przykład nasz dom, mieszkanie czy samochód to pasywa, czyli generuje koszty, a nie zyski. Z wyjątkiem oczywiście przypadku, gdzie wynajmujemy mieszkanie lub zarobkujemy tym samochodem. Czym są aktywa i pasywa przedstawił Robert T.Kiyosaki w filme poniżej.

Depozyt – kwota danej waluty wpłacana na początku inwestycji w danym projekcie zarobkowym, staje się naszym aktywem.

Kapitał – słowo kapitał nie oznacza pieniędzy, oznacza jedynie źródło finansowania części naszego majątku. Dom który kupiliśmy za kwotę 300tyś złotych został zakupiony na kredyt i jesteśmy zadłużeni na 200tyś w banku i jeśli po sprzedaży domu i spłaceniu kredytow bankowych zostanie nam 100tyś zł to to nazywamy kapitałem. Czyli w skrócie, róznica pomiędzy wartością naszego majątku a wartością naszych długów.

Procesory płatnicze – portale internetowe obsługujące płatności online standardowymi walutami oraz kryptowalutami. Nieodzowne są przy wpłacaniu depozytów do programów zarobkowych oraz wypłacaniu zysków z tych systemów.

Giełdy kryptowalutowe – można tam kupić lub sprzedać kryptowaluty, np. kupujemy Bitcoina za dolary lub sprzedajemy Litecoina i zamieniamy na złotówki. Giełda połączona jest z porfelami walut cyfrowych i tradycyjnych. Na giełdzie dokonać można też przewalutowania czyli zamiany z jednej waluty na drugą. Jedna z głównych funkcji to przyjmowanie płatności oraz płacenie w różnych coinach. Giełda krypto to też możliwość zarabiania, tradingu czyli handlu kryptowalutami. Zarabiając w Internecie każdy powinien posiadać konto na minimum jednej giełdzie (linki do rejestracji znajdziesz na tym blogu).

Portfele kryptowalutowe – miejsce przechowywania swoich kryptowalut w sieci oraz poza nią. Istnieją portfele online, portfele na telefon, portfele fizyczne np. w postaci klucza USB. Każdy portfel posiada swój unikatowy adres używany do przyjmowania i wysyłania walut. Dla każdej kryptowaluty jest inny adres portfela.

Programy afiliacyjne – programy polecające, czy też rekomendacyjne. W większości programów zarobkowych, nawet tworzących dochody pasywne, istnieją systemy budowania swojego zespołu poleconych. Za osoby zarejestrowane do programu z specjalnego linku referencyjnego firma wynagradza określonym procentem lub kwotą.

Kryptowaluta / waluta kryptograficzna – (oficjalna definicja) rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu (portfelami) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego.

Trading – handel kryptowalutami na giełdach kryptowalutowych, zarabianie na spadkach i wzrostach kursów walut.

Koparka – specjalistyczny komputer o dużej mocy obliczeniowej do wydobywania czyli kopania kryptowalut.

Mining – wydobycie kryptowalut, kopanie za pomocą koparek czyli specjalistycznych komputerów o dużej mocy obliczeniowej.

ICO Initial Coin Offering – Kryptowalutowa wersja IPO. Jest to pierwotna wyprzedaż tokenów, kryptowalut skierowana do potencjalnie zainteresowanych inwestorów, którzy przy uruchomieniu danej sieci dostają tokeny przed wszystkimi, zreguly taniej niż po faktycznym starcie. Nieodłącznym elementem ICO jest „whitepaper” będący planem biznesowym, podobnie jak prospekt emisyjny w przypadku akcji. Whitepaper bardzo często zawiera tzw. roadmap, w którym znajdziemy szczegółowy schemat przyszłych działań, realizowanych etapowo w określonym czasie i mających doprowadzić do osiągnięcia założonego celu biznesowego.

Scam – wyłudzenie, oszustwo. polegające na wyłudzeniu od osoby pieniędzy lub innych dubr. Może to być wyłudzenie danych osobowych aby okraść dana osobę. W sieci istnieje wiele stron www wyłudzających czy nakłaniających do inwestowania swoich pieniędzy obiecując wysokie zyski przy stosunkowo niskim wkładzie własnym (hyip).